Comfortabel Genieten
Titanium Vermogensbeheer biedt u: tijd, rust en rendement


Introductie

Titanium Vermogensbeheer heeft als uitgangspunten:

De toekomst is niet voorspelbaar. De financiële markten zijn niet voorspelbaar.
Niemand weet wat er morgen gaat gebeuren.

U krijgt een beleggingsstrategie met aantoonbaar minder risico en aantoonbaar meer rendement.

De kenmerken van Titanium Vermogensbeheer hiervoor zijn:

  • exclusief
  • onderscheidend
  • getoetst

Wij richten ons exclusief op relaties met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 1 miljoen.

Weg van turbulente marktomstandigheden en de waan van de dag vermindert onze beleggingsstrategie uw beleggingsrisico met behoud van een goed rendement.

Onze efficiënte beleggingsstrategie is onafhankelijk getoetst en geeft u tijd, rust en rendement.

Risico en rendement 

Titanium Vermogensbeheer heeft haar beleggingsstrategie door de onafhankelijke deskundigen van Triple A Risk Finance laten doorrekenen en valideren. Deze validatie is over meerdere periodes uitgevoerd waaronder de periode 1929 – 2020 en de periode 1987 – 2020. Daarnaast is ook een stochastische analyse uitgevoerd voor de periode van de komende 25 jaar waarbij 2000 verschillende economische scenario’s zijn doorgerekend.

In de grafiek hieronder ziet u de jaarlijkse rendementen van aandelen, obligaties en Titanium’s T3+ portefeuille. De grafiek laat toppen en dalen zien en maakt daarmee het risico (de beweeglijkheid van rendementen) zichtbaar.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Door de beleggingscategorieën aandelen en obligaties aan te vullen met goud (en optioneel liquiditeiten) realiseren wij voor u een portefeuille waarbij de dalen tot een relatief minimum worden beperkt . Het gevolg hiervan is dat een stabieler (jaar)rendement wordt gerealiseerd.

Kortom, u behoudt uw rendementsverwachting, maar met een (aanzienlijk) lager risico.

Dit ziet u ook terug in onderstaande staafdiagrammen over de periodes 1929 – 2020 en 1987 – 2020.

1929 – 2020

Hieronder ziet u de periode 1929 tot en met 2020 (voor de Verenigde Staten) voor de categorieën aandelen, obligaties en Titanium’s T3 portefeuille. 

Hier wordt weergegeven de maximaal gerealiseerde winst in enig jaar en het maximaal gerealiseerde verlies in enig jaar. Daarnaast treft u in de tabel ook het meetkundig gemiddeld jaarrendement aan.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

1987 – 2020

Hieronder ziet u de periode 1987 tot en met 2020 (voor Europa) voor de categorieën aandelen, obligaties en Titanium’s T3+ portefeuille. 

Hier wordt weergegeven de maximaal gerealiseerde winst in enig jaar en het maximaal gerealiseerde verlies in enig jaar. Daarnaast treft u in de tabel ook het meetkundig gemiddeld jaarrendement aan.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Prognose komende 25 jaar

Hieronder ziet u een prognose voor de komende 25 jaar voor de categorieën aandelen, obligaties en Titanium’s T3 portefeuille. 

Hier wordt weergegeven wat de komende 25 jaar de maximaal te verwachten winst in enig jaar en het maximaal te verwachten verlies in enig jaar zou kunnen zijn. Daarnaast treft u in de tabel ook het meetkundig gemiddeld jaarrendement aan.

Dit is gebaseerd op een toekomstanalyse met 2000 mogelijke economische scenario’s over een periode van 25 jaar (50.000 waarnemingen) met een waarschijnlijkheid van 95%. 

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Opmerkelijk: op basis van de huidige toekomstverwachting voor de komende 25 jaar is het verwachte rendement op obligaties nagenoeg nihil.

Conclusie van Triple A – Risk Finance

Op basis van historische backtests concluderen we dat de Titanium Portefeuilles T4 en T3 een significante verhouding vertonen met een hoog rendement en een bijbehorend laag risico relatief ten opzichte van afzonderlijke beleggingscategorieën en de ‘traditionele portefeuilles’ T2 matig defensief en T2 neutraal.

Door het diversificatie-effect en de mechanische wijze van herwegen (niet ingegeven door marktvisie of marktsentiment) van de portefeuilles met een vaste frequentie geeft de Titanium Portefeuille een stabiel rendementsverloop.

De Titanium Portefeuille heeft zich in 2020 gedurende de COVID-19 periode opnieuw bewezen.

In de stochastische scenario analyse wordt er gerekend met een (neutrale) forward ontwikkeling van de rente. Gegeven de huidige rente omgeving resulteert dit in een zeer beperkt rendement en blijkt dat de toevoeging van goud niet alleen het verwachte rendement verhoogt maar ook het risico verminderd.

Beleggingsstrategie

De beleggingsstrategie van Titanium Vermogensbeheer vindt zijn basis in de “Permanente Portefeuille theorie” die door Harry Browne is geïntroduceerd (zie Documenten). 

Kort samengevat: onze beleggingsstrategie gaat  uit van beleggen in verschillende categorieën te weten aandelen, obligaties, goud en liquiditeiten.
Op deze manier is de beleggingsportefeuille bestand tegen verschillende economische marktomstandigheden zoals groei, (hyper)inflatie, recessie en depressie. 

Als uitgangspunten gelden bij onze beleggingsstrategie:

  • de markt is onvoorspelbaar; wij weten niet wat er morgen gaat gebeuren
  • geen “cherry picking” (de keuze voor een individuele bedrijfsbelegging versus een fondsbelegging of indexbelegging is niet effectief vanwege het hogere specifieke risico en de daarmee gepaard gaande extra kosten)
  • timing is niet relevant (voor de lange termijn)
  • het aanwezige valuta risico zal niet worden afgedekt
  • beleggen doet u voor de langere termijn (minimaal 5 à 8 jaar)

Hiermee bieden wij u een onderscheidende, getoetste en gevalideerde beleggingsstrategie van hoogwaardige kwaliteit.

Waarom kiest Titanium Vermogensbeheer voor deze beleggingsstrategie?
Het antwoord is heel eenvoudig……..omdat het werkt.

Voor u betekent deze beleggingsstrategie meer tijd, rust en rendement.

U hoeft de financiële markten niet meer nauwgezet te volgen, u heeft een relatief laag risico in uw portefeuille en u heeft  een onderbouwde verwachting van een goed rendement.

Uitgangspunten

Hierbij gelden als uitgangspunten onder andere:

Lange termijn

U belegt voor de langere termijn, minimaal 5 à 8 jaar

Onvoorspelbaar

U, en wij, kunnen de markt niet voorspellen

Valuta risico

Het aanwezige valutarisico zal niet worden afgedekt

Verrassing

U, en wij, kunnen en zullen verrast worden in de markt

Specifiek risico

Individuele bedrijfsbeleggingen resulteren in hoger specifiek risico

Timing

‘Timing’ is niet relevant, u belegt voor de langere termijn

Onze werkwijze

Het gaat om u bij Titanium Vermogensbeheer. Om uw belang optimaal te kunnen dienen zijn en blijven wij een onafhankelijke vermogensbeheerder. Dat willen wij op alle mogelijke manieren laten blijken. 

Zo zullen we graag naar u toekomen voor een oriënterende vrijblijvende kennismaking en alle daaropvolgende afspraken. Dit kan bij u thuis zijn, of bij u op kantoor, of bij goede horeca ergens bij u in de buurt.

Voor de verdere vervolgstappen naar een prettige en langdurige samenwerking tussen u en Titanium Vermogensbeheer verwijzen wij naar het volgende document. 

Over Ons

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen graag van u!

U kunt hieronder op onze namen of foto’s klikken om ons verhaal te lezen.