Comfortabel Genieten
Titanium Vermogensbeheer biedt u: tijd, rust en rendement


Titanium Vermogensbeheer biedt
solide en degelijk vermogensbeheer


Introductie

Titanium Vermogensbeheer heeft als uitgangspunten:

De toekomst is niet voorspelbaar. De financiële markten zijn niet voorspelbaar.
Niemand weet wat er morgen gaat gebeuren.

Daarom beleggen wij strategisch in aandelen, goud en (optioneel) in obligaties en cash, in gelijke delen.

Daarnaast doen wij niet aan korte termijn overwegen of onderwegen.
Subjectieve marktvisie en marktsentiment zijn bij ons uitgesloten.

U krijgt met onze beleggingsstrategie aantoonbaar hoger rendement en aantoonbaar minder risico , met daarbij een stabiel rendementsverloop.

De kenmerken van Titanium Vermogensbeheer zijn:

  • exclusief
  • onderscheidend
  • getoetst

Wij richten ons exclusief op relaties met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 1 miljoen.

Weg van turbulente marktomstandigheden en de waan van de dag vermindert onze beleggingsstrategie uw beleggingsrisico met behoud van een hoog rendement.

Onze efficiënte beleggingsstrategie is onafhankelijk getoetst en geeft u tijd, rust en rendement.

Risico en rendement 

Titanium Vermogensbeheer heeft haar beleggingsstrategie door de onafhankelijke deskundigen van Triple A Risk Finance laten doorrekenen en valideren. Deze validatie is over meerdere periodes uitgevoerd waaronder de periode 1929 – 2023 en de periode 1987 – 2023. Daarnaast is ook een stochastische analyse uitgevoerd voor de periode van de komende 25 jaar waarbij 2000 verschillende economische scenario’s zijn doorgerekend.

In de grafiek hieronder ziet u de jaarlijkse rendementen van aandelen, obligaties, goud en de Titanium T3 plus en Tag plus portefeuille. De grafiek laat toppen en dalen zien en maakt daarmee het risico (de beweeglijkheid van rendementen) zichtbaar.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Door de beleggingscategorieën aandelen en goud aan te vullen met (optioneel) obligaties en cash realiseren wij voor u een portefeuille waarbij de dalen tot een relatief minimum worden beperkt . Het gevolg hiervan is dat een stabieler (jaar)rendement wordt gerealiseerd.

Kortom, u behoudt uw rendementsverwachting, maar met een (aanzienlijk) lager risico.

Of bij een vergelijkbaar risico niveau realiseert u een (aanzienlijk) hoger rendement.

Conclusie van Triple A – Risk Finance

Op basis van historische backtests concluderen we dat de Titanium Portefeuilles T4 plus, T3 plus en Tag plus een significante verhouding vertonen met een hoog rendement en een bijbehorend laag risico relatief ten opzichte van afzonderlijke beleggingscategorieën en de ‘traditionele portefeuilles’ T2 matig defensief, T2 neutraal en T2 matig offensief.

Door het diversificatie-effect en de mechanische wijze van herwegen (niet ingegeven door marktvisie of marktsentiment) van de portefeuilles met een vaste frequentie geeft de Titanium Portefeuille een stabiel rendementsverloop.

De Titanium Portefeuille heeft zich in 2020 gedurende de COVID-19 periode en in 2022 met de start van de oorlog in Oekraïne en de versnelde rente verhogingen opnieuw bewezen.

Beleggingsstrategie

De beleggingsstrategie van Titanium Vermogensbeheer vindt zijn basis in de “Permanente Portefeuille theorie” die door Harry Browne is geïntroduceerd (zie Documenten). 

Kort samengevat: onze beleggingsstrategie gaat  uit van beleggen in verschillende categorieën te weten aandelen, obligaties, goud en liquiditeiten.
Op deze manier is de beleggingsportefeuille bestand tegen verschillende economische marktomstandigheden zoals groei, (hyper)inflatie, recessie en depressie. 

Als uitgangspunten gelden bij onze beleggingsstrategie:

  • de markt is onvoorspelbaar; wij weten niet wat er morgen gaat gebeuren
  • geen “cherry picking” (de keuze voor een individuele bedrijfsbelegging versus een fondsbelegging of indexbelegging is niet effectief vanwege het hogere specifieke risico en de daarmee gepaard gaande extra kosten)
  • timing is niet relevant (voor de lange termijn)
  • het aanwezige valuta risico zal niet worden afgedekt
  • beleggen doet u voor de langere termijn (minimaal 5 à 8 jaar)

Hiermee bieden wij u een onderscheidende, getoetste en gevalideerde beleggingsstrategie van hoogwaardige kwaliteit.

Waarom kiest Titanium Vermogensbeheer voor deze beleggingsstrategie?
Het antwoord is heel eenvoudig……..omdat het werkt.

Voor u betekent deze beleggingsstrategie meer tijd, rust en rendement.

U hoeft de financiële markten niet meer nauwgezet te volgen, u heeft een relatief laag risico in uw portefeuille en u heeft  een onderbouwde verwachting van een hoog rendement.

Uitgangspunten

Hierbij gelden als uitgangspunten onder andere:

Lange termijn

U belegt voor de langere termijn, minimaal 5 à 8 jaar

Onvoorspelbaar

U, en wij, kunnen de markt niet voorspellen

Valuta risico

Het aanwezige valutarisico zal niet worden afgedekt

Verrassing

U, en wij, kunnen en zullen verrast worden in de markt

Specifiek risico

Individuele bedrijfsbeleggingen resulteren in hoger specifiek risico

Timing

‘Timing’ is niet relevant, u belegt voor de langere termijn

Onze werkwijze

Het gaat om u bij Titanium Vermogensbeheer. Om uw belang optimaal te kunnen dienen zijn en blijven wij een onafhankelijke vermogensbeheerder. Dat willen wij op alle mogelijke manieren laten blijken. 

Zo zullen we graag naar u toekomen voor een oriënterende vrijblijvende kennismaking en alle daaropvolgende afspraken. Dit kan bij u thuis zijn, of bij u op kantoor, of bij goede horeca ergens bij u in de buurt.

Voor de verdere vervolgstappen naar een prettige en langdurige samenwerking tussen u en Titanium Vermogensbeheer verwijzen wij naar het volgende document. 

Over Ons

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen graag van u!

U kunt hieronder op onze namen of foto’s klikken om ons verhaal te lezen.