COMFORTABEL GENIETEN

Portefeuilles

Indeling

De door Titanium Vermogensbeheer gehanteerde beleggingsstrategie heeft geleid tot een 7-tal portefeuilleprofielen waarbij zowel het risico als het rendement bepalend zijn.

Deze indeling is tot stand gekomen door gebruik te maken van historische data over de periode van 1999 tot en met 2019.

Titanium Vermogensbeheer biedt de volgende 7 portefeuilles aan:

T4i en T4+

Verdeeld over 4 beleggingscategorieën aandelen, obligaties, goud, liquiditeiten.

T3i en T3+

Verdeeld over 3 beleggingscategorieën aandelen, obligaties, goud.

T2 defensief, T2 neutraal, T2 offensief

Verdeeld over 2 beleggingscategorieën aandelen, obligaties.

Risico-indelingen

Hieronder ziet u een tweetal risico-indelingen van onze portefeuilles.

Als eerste, de standaarddeviatie in %, op basis van de AFM Risicometer Beleggen, gebaseerd op historische data over de periode van 1999 tot en met 2018.

Als tweede op basis van de analyse van Triple A Risk Finance, gebaseerd op historische data over de periode van 1999 tot en met 2019.


Indeling portefeuilles (in %):


AFM
1999-2018

T4i minimaal 6,2maximaal 8,0
T4+ minimaal 6,2maximaal 8,0
T3iminimaal 8,2maximaal 10,7
T3+minimaal 8,2maximaal 10,7
T2dminimaal 3,4maximaal 5,1
T2nminimaal 5,9maximaal 8,4
T2ominimaal 8,9maximaal 12,6


Triple A Risk Finance
1999-2019

6,6
6,8
9,0
9,2
7,0
9,2
14,0


Triple A Risk Finance
toekomst 25 jaar vooruit

6,8
6,8
9,1
9,1
13,3
12,6
14,4

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

De standaarddeviatie is gebaseerd op de beweeglijkheid van de koersen in het verleden. Dit is een indicatie voor de beweeglijkheid in de toekomst, maar geen garantie.
Dit is onder andere te zien in onderstaande twee grafieken.

Opmerkelijk is hierbij met name het verhoogde risico (hogere standaarddeviatie) bij obligaties in de tweede grafiek (toekomstprojectie 25 jaar vooruit).

U kunt hieronder in de grafieken de indeling van onze 7 Titanium portefeuilles zien op basis van de risico en rendement analyse van Triple A Risk Finance. Deze is gebaseerd op historische data over de periode van 1987 tot en met 2019 en voor de komende 25 jaar op basis van stochastische data.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Portefeuilleprofielen

Hieronder ziet u een omschrijving van onze 7  portefeuilleprofielen

De onderstaande informatie is gebaseerd op historische data over de periode 1999 tot en met 2019.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

“Alle bandbreedtes bij de T2 portefeuilles zijn ook 10% lager en 10% hoger per categorie”.

U kunt hieronder aanvullende informatie en een meer uitgebreide omschrijving lezen per portefeuilleprofiel.

Portefeuilleprofielen

Hieronder ziet u een omschrijving van onze 7  portefeuilleprofielen

De onderstaande informatie is gebaseerd op historische data over de periode 1987 tot en met 2018.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

“Alle bandbreedtes bij de T2 portefeuilles zijn ook 10% lager en 10% hoger per categorie”.

U kunt hieronder aanvullende informatie en een meer uitgebreide omschrijving lezen per portefeuilleprofiel.

0

Jaren terug

Validatie van onze beleggingsstrategie vanaf 1929

0

Economische scenario's

Jaarlijks doorgerekend voor onze beleggingsstrategie

0

Jaren vooruit

Stochastische analyse van onze beleggingsstrategie

0

Waarnemingen

Ten behoeve van jaarlijkse toekomstanalyse

Sharpe-ratio aandelen
Sharpe-ratio obligaties
Sharpe-ratio T3i

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.


Sharpe-ratio (hierboven over periode 1929-2019)

De Sharpe-ratio is een meting van de naar risico gecorrigeerde prestatie van een investering of handelsstrategie.

De Sharpe-ratio wordt gebruikt om te berekenen in hoeverre het extra rendement het extra risico compenseert. Hoe hoger de ratio, hoe hoger het extra rendement voor het additionele risico. Investeerders zullen dus een voorkeur hebben voor investeringen met een hoge Sharpe-ratio.


Kosten

Titanium Vermogensbeheer is een groot voorstander van volledige openheid van alle kosten die aan onze relaties in rekening worden gebracht. 

De cliënt betaalt voor het vermogensbeheer de overeengekomen beheervergoeding. Deze beheervergoeding wordt berekend aan het einde van het kwartaal over het beheerde vermogen. 

  • Beheervergoeding Titanium Vermogensbeheer bedraagt over het beheerde vermogen op jaarbasis 0.5% exclusief btw. Dit tarief hoort tot de lagere tariefstellingen van vermogensbeheerders in Nederland. 

De depotbank brengt op kwartaalbasis de beheervergoeding in rekening en verzendt hiertoe de cliënt een aparte nota. 

  • Kosten depotbank BinckBank bedragen over het beheerde vermogen op jaarbasis 0.1% en zijn vrijgesteld van btw. Het betreft een “all-in fee” met inbegrepen o.a. de transactiekosten, bewaarloon en servicekosten. Eventuele valutakosten worden echter nog wel apart door BinckBank in rekening gebracht. 
  • Kosten depotbank InsingerGilissen bedragen over het beheerde vermogen op jaarbasis 0.1% en zijn vrijgesteld van btw. Het betreft een “all-in fee” zonder beperkingen. 

Dit zijn scherp afgesproken tariefstellingen met de depotbanken die ten goede komen aan onze relaties. Daarnaast zijn deze tariefafspraken overzichtelijk en eenvoudig te monitoren. 

Tot slot heeft de relatie te maken met fondskosten. 

  • Fondskosten zijn de kosten die gemaakt worden door de betreffende aanbieder van een ETF, indextracker of beleggingsfonds die wij in portefeuille hebben opgenomen en variëren tussen 0.16% en 0.25% per jaar (afhankelijk van het gekozen portefeuilleprofiel). 

Titanium Vermogensbeheer kiest voor beleggingen van hoge kwaliteit die tevens fysiek gedekt zijn (dit i.t.t. synthetische beleggingen). Al onze beleggingen zijn zeer courant en de volgende werkdag liquide te maken. Ook met de fondskosten behoort Titanium Vermogensbeheer tot de scherper geprijsde vermogensbeheerders. 

Het volledig inzichtelijk maken van alle beleggingskosten komt tot uiting in de TCO, Total Cost of Ownership. 

De totale kosten bij een beheerd vermogen van € 1.000.000,– bedragen voor onze portefeuille’s: 

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.


Rendementen

Hieronder ziet u de maandrendementen van het lopende jaar.

Daaronder ziet u de rendementen die u vanaf 1999 tot en met het afgelopen jaar gerealiseerd zou kunnen hebben wanneer u voor één van onze portefeuille profielen T4 of T3 zou hebben gekozen. U kunt dit afzetten tegen de resultaten van de MSCI World index over deze vergelijkbare periode, oftewel een belegging volledig in aandelen.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.